Tanáraink

A Waldorf-iskolában az osztálytanító a gyermekeket nyolc éven keresztül kíséri.
A tanítás első két órájában, a főoktatásban mindvégig ő tanítja az egyes tantárgyakat

osztálytanítók

8 éven át egy osztálytanító

Viziné Duli Gabriella

 Iskolaképviselő, osztálytanító

Az ELTE Tanítóképző kara után gyermekpszichológusnak készültem, de az életem máshogy hozta: anya lettem, majd három gyermekemmel otthon is maradtam hosszú évekig. A gyerekeim már gimnazisták, fiatal felnőttek. Általuk csöppentünk bele a Waldorf világába, ahol először óvodás és iskolás szülőként tapasztalhattuk meg szépségeit, kihívásait.

Elvégeztem a solymári Török Sándor Waldorf Pedagógiai Intézet osztálytanítói specializációját. Miután legkisebb gyermekem is iskolás lett, tanítani kezdtem, s megéreztem, hogy ez az anyasághoz hasonló nemes feladat.  Látni, ahogy a rám bízott kis emberek kinyílnak a világra, örömmel és lelkesedéssel fogadják be a tanulás kínálta élményeket, s segíteni, kísérni őket az önállósodás folyamatában- mindez maga a teljesség. A  Waldorf pedagógia és szellemiség megnyugtató alapot ad, hogy jó úton járunk. Szilárd értékrenddel, empátiával, tettre készen, a világra nyitottan.

Csőke Katalin

Osztálytanító

Érettségi után tanulmányaimat az akkor induló Waldorf – pedagógiai tanárképzésen, Solymáron folytattam. Két évig Németországban tanultam a képzés részeként. Ott tapasztaltam meg először a Waldorf – iskolák világát, működését és varázsukat.

Nagyon sokat tanultam a képzés német és magyar oktatóitól. A képzés elvégzése után nem volt kérdés, hogy Waldorf –iskolában szeretnék dolgozni. A Pesthidegkúti Waldorf- iskolában kezdtem osztálytanítóként, ahol 30 fős osztályt kaptam. Mindehhez bizalmat, türelmet, támogatást a kollégáktól. Ezekre az időkre is nagy szeretettel gondolok vissza és hiszem, hogy útravalójuknak köszönhetően lehettem a Világfa Waldorf Iskola alapító tanára.

Nagy öröm látni, ahogy évről – évre erősödik, fejlődik kis közösségünk az összefogás, segítségnyújtás, a tenni és szépíteni, jobbítani szándék jegyében.

Gál Beáta

Osztálytanító, angol nyelvtanár

Felsőfokú tanulmányaimat a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem angol szakon.

2001-ben szereztem meg a diplomámat angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanárként.

A Világfa Waldorf Iskola tanári kollégiuma bizalmat szavazott nekem és 2016-ban angol nyelvtanárként csatlakozhattam, később pedig osztályt is vállalhattam.

Waldorf osztálytanítói képesítésemet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem.

A világot értő és érző gyermekeket nevelünk, akik átlátják a világ alapvető összefüggéseit. Alázat és áhítat, odafordulás és odaadás a kulcs a mélyebb, valós megismeréshez.

Garáné Kiss Renáta

Osztálytanító, kertművelés szaktanár

Kertészmérnökként végeztem a Budapesti Corvinus Egyetemen 2009-ben, növénytan szakon.

Itt szereztem meg azt a szakmai rálátást mely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy hitelesen közelítsek a témához, s itt mélyült el bennem a növények világának alapos ismerete. De hiányzott valami, ami teljessé teszi a képet, ami kiegészíti mindezt, hogy individuumként, érzékszervi szinten tudjak kapcsolódni a természethez, mint kisgyerekként anno.

Gyermekeim születése és Waldorf iskolába íratása révén ismerkedtem meg az antropozófiával. Azért, hogy a biodinamikus gazdálkodás mélységeit elsajátítsam és a kertészet szeretetét átadhassam a gyerekeknek, elvégeztem a Waldorf Pedagógiai Intézet, kertművelés szaktanár képzését is.

Nagyon fontos számomra, hogy a gyerekeknek, a környezetük megismerésén keresztül megszerezhető, mély kapcsolódást biztosítsak, egy olyan világhoz, melytől mindannyian függünk és amelynek a szerves részei vagyunk: a természethez.

Páli Annamária

Osztálytanító

Fontosnak tartom, hogy a gyermek családias hangulatú, szeretetteljes légkörben tanulhasson és a gyerekek szívén át szeretném megnyitni az utat a tanulás felé. Valamint mindig az lobog a szemem előtt, hogy mindenkit segítsek a saját útján, feltegyem magamnak azt a kérdést a gyerekekkel kapcsolatban, hogy ki vagy te és miben segíthetek neked. Ezen az úton próbálok mindig haladni előre.

Az alternatív iskolák különösen érdekeltek engem, amióta tudom, hogy tanár szeretnék lenni. Ez azért van, mert számomra elkeserítő volt látni azt, hogy a gyermekek egyéniségét, hogy töri meg némely rendszer. Foglalkoztat az is, hogy a világ merre felé tart és hogyan lehet jobbá tenni és úgy gondolom, hogy a gyerekek nevelésén keresztül változtatható ez meg, de ehhez a közösség ereje szükséges.

szaktanárok

Művészeti tárgyak segítik az alkotó fantázia kibontakozását

Szabó Éva

Kézimunka, festés-rajz szaktanár

Kiskorom óta a művészetben élek, ami szerintem az élet szépségeit tárja föl. A gyerekeknek és a szülőknek ugyanolyan fontos ezeket a szépségeket megtapasztalni. Két kézzel létrehozni valamit saját erőből, a lehető legjobbra törekedve. Ennél nagyobb nevelő nincs az életben. Megismerni magamat, társaimat és a világ törvényeit a cselekvés által.

Inczédy Piroska

Euritmia tanár

Budapesten születtem, itt ismerkedtem meg huszonéves koromban az antropozófiával, ami elvezetett életem nagy találkozásához az euritmiával. Ahogy egyre többet tudtam meg erről a csodálatos mozgásművészetről, egyre biztosabb lett bennem az elhatározás, hogy euritmista szeretnék lenni. Család-, gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkoztam, majd a Ligetszépe Meseterápiás Módszer tanfolyamát is elvégeztem és nagy hálával és örömmel foglalkozom, a mesék segítségével a gyermekekkel azóta is. A Világfa Waldorf Iskolában az alapítás óta tevékenykedem. A Magyar Euritmia Mozgásművészeti Társaság euritmia képzés elvégzése óta tanítom és igyekszem átadni a gyermekeknek e különleges mozgásművészet élményét, szépségeit.

Házirend & szabályzat

milyen szabályok vannak az iskolánkban?

Kapunyitás: 8.00
Reggeli ügyelet 8.45-ig az udvaron, rossz idő esetén az épületben. Minden diákunk – kicsi és nagy – 8.45-ig meg kell érkezzen az iskolába.

A tanítás 9.00-kor kezdődik.

Tízórai szünet: a főoktatás után. Tízóraira kéretik a cukorkák, csokoládék mellőzése! A tízórai befejezése után mindenkinek ki kell mennie az udvarra a mindenkori ügyeletes tanárral, akik napi váltásban ügyelnek az udvaron, rossz idő esetén az osztályok a termükben vagy a mozgásteremben töltik a szabadidejüket.

Világfa Waldorf Iskola Házirendje

Házirend letöltése [PDF]