Hogyan jelentkezhetsz iskolánkba?
A gyermek felvételéről az osztálytanító dönt a felvételi folyamatban részt vevő kollégák véleményének figyelembevételével.

Maximum 10-15 percet vesz igénybe.

Iskolába hívogató

Tájékoztató estek leendő elsős szülőknek

  Minden tanév januárjában a következő tanévben az iskolához csatlakozni kívánó szülők számára ismerkedő előadás-sorozatra kerül sor, melyet iskolánk tanárai és szülői köre tartanak.

Az előadások célja, hogy a leendő első osztályos gyerekek szülei tájékoztatást kapjanak a Waldorf pedagógia emberképéről, az iskola szociális életének alapelveiről, szervezeti felépítéséről és gazdasági működéséről.

Cél az is, hogy beszélgetés alakuljon ki szülők és szülők, illetve szülők és tanárok között, ami segítséget nyújthat a leendő szülők iskolaválasztásra irányuló megalapozott döntéséhez.

Ezt követi az iskolába való jelentkezés, az alábbi linken történő jelentkezési űrlap kitöltésével, majd az iskola tanárai által összeállított kérdőívet töltenek ki a szülők. A kérdések a gyermek fejlődésére, személyiségére irányulnak.

A válaszok a Tanári Kollégium felvétellel foglalkozó tagjainak segít a gyermekről való képalkotásban.

Maximum 10-15 percet vesz igénybe.

Személyes ismerkedés

Az osztálytanító megismerkedik a gyermekkel és családjával.

Az osztálytanító személyesen megismerkedik a jelentkező gyermekkel és családjával. Az ismerkedés időpontjáról, helyszínéről levélben tájékoztatunk mindenkit.

Ha az iskolának a gyermeknek felvételével keletkezik szakértői és/vagy rehabilitációs bizottság által előírt speciális fejlesztési kötelezettsége, akkor az ezekről szóló dokumentumokat a szülőnek még a jelentkezéssel együtt át kell adnia az osztálytanító részére.

Az osztálytanító a gyermekkel egy mesei keretbe ágyazott cselekvéssort játszik végig, melynek célja, hogy képet alkosson, megérett-e az iskolakezdésre, illetve hogy tapasztalatot szerezzen, ki tud-e alakulni egy olyan kapcsolat kettőjük között, ami a nyolc éves közös munka alapja lehet.

A szülőkkel való ismerkedésben az osztálytanítón kívül részt vesz a Tanári Kollégium több tagja is. A tanárok törekednek arra, hogy a szülőkben felmerülő kérdésekre alapozva elmélyítsék a bevezető előadások során kialakított képet az iskolában folyó pedagógiai munkáról, az iskola gazdasági és szociális életéről. A családok felvételénél az iskola számára fontos szempont, hogy a szülőkben nyitottságot tapasztaljanak az iskola szellemi hátterét adó antropozófia iránt. Ez nem a feltétlen elfogadást, hanem valóban csak a nyitottságot jelenti.

Döntési folyamat

A gyermek felvételéről az osztálytanító dönt a felvételi folyamatban részt vevő kollégák véleményének figyelembevételével. Az elutasításról vagy felvételről levélben értesítjük a családokat.

Az iskolánkba tanévkezdést követően jelentkező gyerekek felvétele az elsős felvételhez hasonlóan több lépésben zajlik: jelentkezési lap és kérdőív kitöltése, szülői beszélgetés, személyes találkozás a gyermekkel, próbahét. A gyermek képességeit a tsnárok az életkorának megfelelő formában térképezik fel.

Maximum 10-15 percet vesz igénybe.